Centrum Kultury Zamek – opis zajęć

Posted on
nauka gitary wrocław

Gitara grupa początkująca od zera

Zajęcia przeznaczone dla dzieci, które nigdy nie grały na gitarze. W pierwszym roku zajęć uczestnicy zapoznają się z prostymi melodiami zapisanymi za pomocą tabulatur, często popartymi wartościami rytmicznymi. Poznanie podstawowych wartości rytmicznych takich jak cała nuta, półnuta, ćwierćnuta i ósemka stanowi ważny element nauki. Poza prostymi melodiami poznajemy również podstawowe akordy, za pomocą których próbujemy grać pierwsze akompaniamenty do wybranych piosenek. Zajęcia mają na celu przybliżyć uczestnikom czytanie prostych tabulatur oraz zapoznać ich z prostymi akordami oraz wartościami rytmicznymi. W trakcie trwania kursu istnieje możliwość przejścia do grupy bardziej zaawansowanej, w przypadku osób, dla których z czasem program okazałby się zbyt prosty. Przykładowe utwory przygotowywane w trakcie pierwszego roku.

Gitara grupa kontynuująca 

Uczestnicy zajęć potrafią czytać podstawowe wartości rytmiczne oraz rozumieją zapis w formie tabulatur. Znają również podstawowe akordy na gitarze i potrafią je zmieniać w trakcie gry. Zajęcia mają na celu rozwinięcie technik grania palcami oraz kostką. Uczymy się opalcowywać utwory lewą ręką oraz grać zarówno “biciem” jak i palcami w ręce prawej. Ponadto uczymy się grania zespołowego z podziałem na głosy. Przykładowe utwory przygotowywane w trakcie roku.

Ukulele grupa początkująca od zera

Grupa przeznaczona dla dzieci, które nigdy nie grały na ukulele. W trakcie pierwszego roku poznajemy proste melodie zapisane w tabulaturach oraz uczymy się gry akordowej. Poza nauką akordów i melodii poznajemy wartości rytmiczne takie jak cała nuta, półnuta, ćwierćnuta i ósemka, za pomocą których gramy “bicia” akompaniując do wybranych utworów.