Lekcje gry na gitarze we Wrocławiu – nowe grupy! :)

Posted on
Gitara Psie Pole
Lekcje gitary Psie Pole
Lekcje gitary Agora Osobowice

Zajęcia gry na gitarze w formie zespołu gitarowego. Od tego roku rozpoczynamy nabór do nowo-powstałych grup gitary w Famie oraz w Centrum Kultury Zamek w Leśnicy. Dwa wyjątkowe miejsca z nowoczesnymi salami i bogatą ofertą kulturalną. W ramach zajęć z gitary prowadzony będzie zespół liczący od 8 do 12 osób. Metoda nauki polega głównie na uczeniu się wybranych partii, które w połączeniu z partiami innych uczestników zajęć budują utwór wielogłosowy. Znakomita forma pracy na zasadzie interakcji, gdzie mamy możliwość uczenia się różnych technik gry na instrumencie, kształcąc słuch oraz technikę.

Zapraszam na zapisy, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.

Zespoły gitarowe, zajęcia muzyczne w grupach, w trakcie których rozwijamy słuch, poczucie rytmu, brzmienie poprzez integrację z innymi uczestnikami zajęć. Ponieważ bardzo ważnym celem jest perfekcyjne wykonanie utworu wspólnie, to uczestnik zajęć ma możliwość wyboru danej partii często zapisanej w tabulaturze, bądź podpartej dodatkowo nutami wraz z wartościami rytmicznymi, akordami, czy linią basu.

Najważniejszym celem każdych zajęć grupowych w pierwszym okresie jest samodzielna regularna praca w domu. Dbałość o ładne brzmienie oraz puls przynajmniej w obrębie swojej partii. Wymaga to codziennej koncentracji na omawianym w trakcie zajęć zagadnieniu.

Drugim celem zajęć jest ćwiczenie wszystkich partii zapisanych w rozdanych podczas trwania kursu materiałach, grając je bardzo szczegółowo, powoli i fragmentarycznie, dzięki czemu uczeń dowie się, w jaki dokładnie sposób ułożyć rękę i dany palec, aby ruch był ergonomiczny, czy daną partię zagrać kostką, czy palcami, jakich akordów użyć, etc.

Poza opanowaniem podstaw technicznych i powolnym szczegółowym graniu wielu różnorodnych partii uczeń ma możliwość rozwijania słuchu w trakcie wykonywania dwu-, trzy-, czy pięciogłosowo zapisanej piosenki, próbując utrzymać puls i brzmienie utworu wraz z innymi uczestnikami zajęć.

Repertuar obejmuje zarówno rozpisane na proste partie piosenki popowe jak muzykę klasyczną w oparciu o materiały nutowe (lub nuty wraz z tabulaturą). W zależności od poziomu grupy w trakcie zajęć poruszane są dodatkowe zagadnienia.

Program grupy podstawowej obejmuje proste melodie jednogłosowe oraz pierwsze akordy. W międzyczasie uczeń poznaje proste partie utworów granych w starszych grupach, mogąc uczestniczyć w koncercie rocznym. W grupach bardziej zaawansowanych w pierwszej części zajęć praktykowane są przydatne ćwiczenia techniczne, a następnie skupiamy się na wspólnym wykonaniu danego utworu.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dlatego poza regularną pracą w domu, ważna jest nie tylko praca w trakcie trwania warsztatów, ale również aktywna na nich obecność 🙂

Część zagadnień teoretycznych z zakresu harmonii oraz budowy akordów na gitarze udostępnionych jest w formie tekstowej wraz z innymi przydatnymi informacjami i ciekawostkami, co może stanowić dodatkową inspirację dla uczestników warsztatów 🙂

/lekcje-gry-na-gitarze/