Lekcje gry na gitarze w formie zespołów gitarowych

Posted on
nauka gry na gitarze

Zespoły gitarowe to zajęcia muzyczne w grupach, w trakcie których rozwijamy słuch, poczucie rytmu, brzmienie poprzez integrację z innymi uczestnikami zajęć. Ponieważ bardzo ważnym celem jest perfekcyjne wykonanie utworu wspólnie, to uczestnik zajęć ma możliwość wyboru danej partii często zapisanej w tabulaturze, bądź podpartej dodatkowo nutami wraz z wartościami rytmicznymi, akordami, czy linią basu.

Najważniejszym celem każdych zajęć grupowych w pierwszym okresie jest samodzielna regularna praca w domu. Dbałość o ładne brzmienie oraz puls przynajmniej w obrębie swojej partii. Wymaga to codziennej koncentracji na omawianym w trakcie zajęć zagadnieniu.

Drugim celem zajęć jest ćwiczenie wszystkich partii zapisanych w rozdanych podczas trwania kursu materiałach, grając je bardzo szczegółowo, powoli i fragmentarycznie, dzięki czemu uczeń dowie się, w jaki dokładnie sposób ułożyć rękę i dany palec, aby ruch był ergonomiczny, czy daną partię zagrać kostką, czy palcami, jakich akordów użyć, etc.

Poza opanowaniem podstaw technicznych i powolnym szczegółowym graniu wielu różnorodnych partii uczeń ma możliwość rozwijania słuchu w trakcie wykonywania dwu-, trzy-, czy pięciogłosowo zapisanej piosenki, próbując utrzymać puls i brzmienie utworu wraz z innymi uczestnikami zajęć.

Repertuar obejmuje zarówno rozpisane na proste partie piosenki popowe jak muzykę klasyczną w oparciu o materiały nutowe (lub nuty wraz z tabulaturą). W zależności od poziomu grupy w trakcie zajęć poruszane są dodatkowe zagadnienia.

Program grupy podstawowej obejmuje proste melodie jednogłosowe oraz pierwsze akordy. W międzyczasie uczeń poznaje proste partie utworów granych w starszych grupach, mogąc uczestniczyć w koncercie rocznym. W grupach bardziej zaawansowanych w pierwszej części zajęć praktykowane są przydatne ćwiczenia techniczne, a następnie skupiamy się na wspólnym wykonaniu danego utworu.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dlatego poza regularną pracą w domu, ważna jest nie tylko praca w trakcie trwania warsztatów, ale również aktywna na nich obecność 🙂

Część zagadnień teoretycznych z zakresu harmonii oraz budowy akordów na gitarze udostępnionych jest w formie tekstowej wraz z innymi przydatnymi informacjami i ciekawostkami, co może stanowić dodatkową inspirację dla uczestników warsztatów 🙂

Lekcje gry na gitarze

lekcje gry na gitarze
nauka gry na gitarze