Interwały a tryb akordu

Posted on
gitara nauka lekcje

Tercja mała i tercja wielka - akordy molowe i durowe na gitarze

Interwały a tryb akordu

Lekcje gry na gitarze - akordy molowe i durowe

Akordy na gitarze

Osoby zaczynające swoją podróż przez świat muzyki często uczą się akordów, lecz nie wiedzą nic o ich wewnętrznej budowie. Zastanówmy się przez chwilę nad podstawową różnicą pomiędzy akordami durowymi oraz molowymi, bez względu na to, na jakim instrumencie gramy.

Akord to co najmniej trzy różne dźwięki, które łączymy ze sobą, dodając do pierwszego dźwięku co drugi dźwięk (pryma – tercja – kwinta).

Aby jeszcze zrozumieć, czym w budowie różnią się od siebie akord molowy i akord durowy, należy zapoznać się z układem dźwięków w muzyce. Posłuży nam do tego klawiatura fortepianu.

 

5IKowrGJsPifYUEF02wKvObpooHV7Ra625IU8xSB9dPQX-Dn15fWt6C6pkTdXEV_XQNxJwuPSupycM1ntvv49A-9HCnNtt901dgpPgMA1GIT1oE2f9TVlKfvzgUiHrS8K4bXtQ

Widzimy, że niektóre białe klawisze mają pomiędzy swoimi sąsiadami jeden czarny (są to dźwięki „białe” podwyższone lub obniżone, czyli przesunięte o jeden półton, tzn. o jeden klawisz lub odpowiednio: o jeden próg na gitarze), np. fis – podwyższone „f”, dis – podwyższone „d”, ges – obniżone „g” itd.

 

Pomiędzy dźwiękami: e–f oraz h–c występuje jednak tylko jeden półton, czyli odległość jednego progu na gitarze (bez czarnego klawisza pomiędzy nimi).

 

Jeśli pomiędzy prymą a tercją akordu (czyli pierwszym i trzecim dźwiękiem, jakie dobieramy z jakiejś gamy) występuje taki półton – mamy wówczas akord molowy (tercja ma tylko trzy półtony – jest to tercja mała):

5IKowrGJsPifYUEF02wKvObpooHV7Ra625IU8xSB9dPQX-Dn15fWt6C6pkTdXEV_XQNxJwuPSupycM1ntvv49A-9HCnNtt901dgpPgMA1GIT1oE2f9TVlKfvzgUiHrS8K4bXtQ

 

Jeśli pomiędzy prymą a tercją akordu półton nie występuje – odległość do trzeciego dźwięku wynosi cztery półtony = dwa całe tony = cztery progi na gitarze, czyli jest to tym razem tercja wielka, a akord jest durowy:

 

5IKowrGJsPifYUEF02wKvObpooHV7Ra625IU8xSB9dPQX-Dn15fWt6C6pkTdXEV_XQNxJwuPSupycM1ntvv49A-9HCnNtt901dgpPgMA1GIT1oE2f9TVlKfvzgUiHrS8K4bXtQ

Aby zmienić tryb akordu z durowego na molowy i odwrotnie, należy tylko przesunąć tercję zmniejszając ją lub zwiększając, pozostałe dźwięki nie zmieniają się.

Chcąc w przyszłości założyć swój własny profesjonalny zespół należy nie tylko ćwiczyć na instrumencie wiele godzin każdego dnia, ale również codziennie zagłębiać się w świat muzycznej teorii. Nie zapominajmy też, że grając na instrumencie i tworząc muzykę najważniejszą rzeczą jest słuch i nasza wrażliwość. Nie zapominajmy więc również o praktykowaniu rozmaitych ćwiczeń słuchowych, jak rozpoznawanie interwałów, skal, trybów akordów czy podziałów rytmicznych. Ważna jest więc systematyczna nauka.

lekcje gry na gitarze
lekcje gry na gitarze
lekcje gry na gitarze
lekcje gry na gitarze