Zespoły gitarowe – lekcje gitary w grupach

Posted on
nauka gitary wrocław

 

Lekcje gitary w grupach

Zespoły gitarowe to lekcje gitary w grupach, w trakcie których rozwijamy słuch, poczucie rytmu, brzmienie poprzez integrację z innymi uczestnikami zajęć. Ponieważ bardzo ważnym celem jest perfekcyjne wykonanie utworu wspólnie, to uczestnik zajęć ma możliwość wyboru danej partii często zapisanej w tabulaturze, bądź podpartej dodatkowo nutami wraz z wartościami rytmicznymi, akordami, czy linią basu. 

Najważniejszym celem każdych zajęć grupowych w pierwszym okresie jest samodzielna regularna praca w domu. Dbałość o ładne brzmienie oraz puls przynajmniej w obrębie swojej partii. Wymaga to codziennej koncentracji na omawianym w trakcie zajęć zagadnieniu. 

Drugim celem zajęć jest ćwiczenie wszystkich partii zapisanych w rozdanych podczas trwania kursu materiałach, grając je bardzo szczegółowo, powoli i fragmentarycznie, dzięki czemu uczeń dowie się, w jaki dokładnie sposób ułożyć rękę i dany palec, aby ruch był ergonomiczny, czy daną partię zagrać kostką, czy palcami, jakich akordów użyć, etc.

Poza opanowaniem podstaw technicznych i powolnym szczegółowym graniu wielu różnorodnych partii uczeń ma możliwość rozwijania słuchu w trakcie wykonywania dwu-, trzy-, czy pięciogłosowo zapisanej piosenki, próbując utrzymać puls i brzmienie utworu wraz z innymi uczestnikami zajęć. 

Repertuar obejmuje zarówno rozpisane na proste partie piosenki popowe jak muzykę klasyczną w oparciu o materiały nutowe (lub nuty wraz z tabulaturą). W zależności od poziomu grupy w trakcie zajęć poruszane są dodatkowe zagadnienia.

Program grupy podstawowej obejmuje proste melodie jednogłosowe oraz pierwsze akordy. W międzyczasie uczeń poznaje proste partie utworów granych w starszych grupach, mogąc uczestniczyć w koncercie rocznym. W grupach bardziej zaawansowanych w pierwszej części zajęć praktykowane są przydatne ćwiczenia techniczne, a następnie skupiamy się na wspólnym wykonaniu danego utworu. 

Zajęcia mają charakter praktyczny, dlatego poza regularną pracą w domu, ważna jest nie tylko praca w trakcie trwania warsztatów, ale również aktywna na nich obecność 🙂

Część zagadnień teoretycznych z zakresu harmonii oraz budowy akordów na gitarze udostępnionych jest w formie tekstowej wraz z innymi przydatnymi informacjami i ciekawostkami, co może stanowić dodatkową inspirację dla uczestników warsztatów 🙂